ZVP TATRY s.r.o.

zemné a výkopové práce

Výstavba parkovísk a prístupových komunikácií

Výstavba parkovísk a prístupových komunikácií je jednou z prvých stavebných činností, ktorú sme začali realizovať od vzniku našej spoločnosti. Počas realizácie zemných prác na rôznych stavebných objektoch sme získali dostatok skúseností na to, aby sme zaradili túto činnosť do portfólia našich služieb.

Výstavba parkovísk a komunikácií zahŕňa nasledovné činnosti:

  • búracie práce na komunikáciách
  • zemné práce na stavebných plochách určených na výstavbu parkoviska
  • výstavba prístupových komunikácií k bytovým a rodinným domom
  • výstavba parkovísk
  • výstavba komunikácií pre chodcov - výstavba chodníkov
  • pokládka betónových obrúb pri výstavbe komunikácií
  • pokládka betónových žľabov a prídlažby na zachytávanie a odvádzanie povrchovej a dažďovej vody
  • výstavba parkovísk, chodníkov a plôch zo zámkovej dlažby

Výstavba parkoviska vo Svite

výstavba parkoviska

 

výstavba parkoviska

Cenník stavebných prác

Cena za stavebné práce sa určuje na základe výkresovej dokumentácie alebo podľa individuálnych požiadaviek klienta.

 

Objednávku na stavebné práce môžete zaslať e-mailom na info@zemneprace-poprad.sk alebo telefonicky na čísle +421 907 338 327.

Prihlásenie