ZVP TATRY s.r.o.

zemné a výkopové práce

Zemné práce, výkopové práce, nákladná doprava

Zabezpečujeme nasledovné zemné a výkopové práce:

 • výkopy základov rodinných domov, chát, plotov,Komatsu WB93R
 • výkopy základov stavieb,
 • výkop pivnice, montážne jamy,
 • vykopávanie rýh pre pokládku inžinierskych sietí,
 • vykopávanie rýh pre odpadovú kanalizáciu,
 • výkopy pre telekomunikačné vedenia, optické káble,
 • vykopávanie jám pre bazény a záhradné jazierka,
 • vykopávanie svažníc v kopcovitom teréne,
 • ručné výkopy,
 • nakladanie, prekladanie výkopu, sutiny,
 • úprava terénu a planírovanie pozemkov,
 • hĺbenie jám a rýh,
 • pieskovanie, štrkovanie jám a rýh,
 • odvoz zeminy,preprava sypkých stavebných materiálov (štrky, piesky),
 • zimná údržba (parkoviská, spevnené plochy).


Zemné a výkopové práce realizujeme rýpadlo-nakladačom značky KOMATSU WB93R, ktorý má v prednej časti nakladač a v zadnej časti rameno s lyžicou. Na výber máme lyžice so šírkou 40, 60 a 80 cm. Vzhľadom na vlastnosti, ktorými tento stroj disponuje, je jeho použiteľnosť veľmi široká. Vďaka prídavným zariadeniam ním možno nahradiť rýpadlo, nakladač, dozér, grader, žeriav a iné strojové zariadenia.

 

Nákladná doprava

V rámci nákladnej dopravy poskytujeme nasledovné služby:

 • preprava sypkých materiálov
 • preprava lomeného kameňa
 • preprava zeminy
 • preprava štrku
 • preprava makadamu
 • preprava zmiešaného materiálu
 • preprava stavebného materiálu
 • odvoz stavebnej sute
 • preprava obilia
 • preprava drevoštiepky
 • preprava dreva

Služby nákladnej dopravy realizujeme vozidlom TATRA 815. Nosnosť vozidla je 12 ton, objem vyklápacej časti je 8 m3. Vozidlo je vybavené plachtou, ktorá služi na prikrytie prevážaného sypkého materiálu. Vďaka tomu nedôjde k poškodeniu materiálu v prípade vetra alebo dažďa. Prepravu dreva vykonávame vozidlom TATRA EURO II s hydraulickou rukou značky Epsilon. Vďaka vysokému podvozku a pohonu 6x6 sa dostane aj do ťažko prístupného terénu.

Nákladná doprava

Cenník zemné a výkopové práce

Cena sa na každú stavbu kalkuluje individuálne. Cena výkopových prác závisí od náročnosti výkopu, od veľkosti výkopu, od náročnosti terénu a iných faktorov. Preto sa výsledná cena stanoví až po konzultácii s objednávateľom.

Zavolajte nám na               +421 907 338 327 alebo napíšte na info@zemneprace-poprad.sk a vyžiadajte si cenovú ponuku.

Radi sa s Vami stretneme a osobne prekonzultujeme plánované stavebné práce. Sme Vám plne k dispozícii a prispôsobíme sa Vašim požiadavkám a potrebám.

Cenník nákladná doprava

Sadzba za km: 1,30 €

Sadzba na hodinu: od 22 € 

Nakl./Vykl.: 3 €/15 min.

Stojné (nezavinené dopravcom): 3 €/15 min.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Pri vzdialenosti do 7 km účtujeme jednotnú cenu 10 Eur bez DPH. Pri fakturácii za výkon prepravných činností podľa vykázaných km sa účtuje + nakládka, vykládka a zdržanie za každých 15 min.
Pri fakturácii za výkon prepravných činností podľa hodinovej sadzby sa účtuje výkon podľa vykázaných hodín od výjazdu zo stanovišťa po príjazd vozidla na stanovište.

Cena za výkon prepravných činností sa stanovuje dohodou. Dohodnutá cena prepravy je stanovená na základe kalkulácie dopravcu.

Objednávkou našich prepravných služieb objednávateľ potvrdzuje, že je s cenníkom prepravy oboznámený a súhlasí s cenovou kalkuláciou, ktorú navrhol dopravca.

Ing. Milan Liptaj                 konateľ spoločnosti

 

 

Prihlásenie